در سال 1369 با تعداد یکصد نفر از مالکین اتوبوسها بعنوان شرکت تعاونی مسافربری ایران پیما اصفهان شروع به فعالیت نمودو در سال 1372 اولین شرکت تعاونی مسافربری در کشور بود که از اتوبوسهای ویژه اروپایی در سیستم حمل و نقلی خود استفاده نمود. با توجه به مقارن بودن استفاده از سیستم رایانه ای درکل امور شرکت تعاونی مسافربری ایران پیما اصفهان که با توجه به سیاستهای وزارت محترم راه و ترابری در خصوص استفاده از سیستم رایانه ای توسط شرکت ها ی مسافربری کل کشور، مدیریت شرکت بعنوان اولین شرکت مسافربری در سطح کشور اسلامی ایران مبادرت به این عمل نمود که با ورود 15 دستگاه اتوبوسهای جدید ویژه اروپایی ولوو به سیستم حمل و نقلی کشور و مجهز شدن شرکت تعاونی مسافربری ایران پیما اصفهان مقارن شد که این افتتاحیه بدست مبارک معاونت محترم وزارت راه و ترابری و ریاست محترم سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور و جمعی از مقامات استان در پایانه مسافربری کاوه انجام و مورد بهره برداری قرار گرفت. در حال حاضر با تعداد200 دستگاه از اتوبوس های ویژه روز اروپایی (ولوو-اسکانیا) به اقصی نقاط میهن اسلامی ایران فعالیت داشته و تنها شرکت مسافربری در استان اصفهان میباشد که دارای مجوز فعالیت برون مرزی به کشورهای دوست و همسایه ایران اسلامی می باشد.