سرویس های شرکت مسافربری ایران پیما
پرجم ایران
يکشنبه، 1 بهمن 1396نام شهرستانزمان حرکت
آبادان22:00
آزادي-کرج00:45 / 09:30 / 14:00 / 16:15
آستارا 
اردبيل16:30
اروميه ويژه15:30
اصفهان15:00 / 15:45 / 17:01 / 17:45
انزلي19:30
اهواز09:00 / 11:00 / 21:00 / 23:00
اهواز ازمسيرخرم اباد18:30
بابلسر20:00
بانه17:00
بندرعباس 
بندرعباس ويژه17:00 / 18:30
بوشهر19:30
تبريز18:00
تنکابن18:00
تهران جنوب ويژه07:15 / 08:15 / 11:45 / 12:30 / 14:30
جنوب ارژانتين ويژه00:15 / 00:30 / 23:30 / 23:58
جنوب ازادي وِيژه10:45 / 23:00
چالوس16:00
خرم آباد11:00 / 22:45
دزفول20:15
زاهدان ويژه16:15
ساري18:00
سنندج ويژه21:00
شاهرود (سمنان)16:30
شهريار کرج23:00
شيراز ويژه07:00 / 08:30 / 10:30 / 11:30 /13:00 / 16:30 / 20:15 / 22:15 / 23:00 / 23:50
عسلويه_قديم16:00
گنبدکاووس15:30 / 17:00 / 19:00
لنگرود21:15
ماهشهر18:00
مسجد سليمان ويژه15:45 / 19:30
مشهد (خراسان)16:00 / 17:00 / 17:30 / 18:45
ميناب16:00
کازرون 
کرمان21:30 / 22:30
کرمانشاه20:30