شرکت مسافربری ایران پیما اصفهان
پرجم ایران
يکشنبه، 1 بهمن 1396مهندس حمید رضا مسائلی

وب سایت ایران پیما اصفهان توسط گروه نرم افزاری ما میتوانیم طراحی گردیده است. گروه نرم افزاري ما ميتوانيم به همت شادروان مهندس حمید رضا مسائلی در سال 1387 در راستاي توسعه صنعت نرم افزار كشور به صورت گروه نرم افزاري در شهر اصفهان تأسيس شد. این گروه همواره با ارائه ی به روزترین تکنولوژی های روز بازار سعی در جلب رضایت مشتریان گرامی و ادامه دادن راه مهندس حمیدرضا مسائلی می نماید. امید است که بتوانیم راه آن بزرگوار را ادامه دهیم.