به وبسایت رسمی شرکت

ایران پیما

خوش آمدید

مهندس حمید رضا مسائلی

وب سایت ایران پیما اصفهان توسط گروه نرم افزاری ما میتوانیم طراحی گردیده است. گروه نرم افزاري ما ميتوانيم به همت شادروان مهندس حمید رضا مسائلی در سال 1387 در راستاي توسعه صنعت نرم افزار كشور به صورت گروه نرم افزاري در شهر اصفهان تأسيس شد. این گروه همواره با ارائه ی به روزترین تکنولوژی های روز بازار سعی در جلب رضایت مشتریان گرامی و ادامه دادن راه مهندس حمیدرضا مسائلی می نماید. امید است که بتوانیم راه آن بزرگوار را ادامه دهیم.