شرکت مسافربری ایران پیما اصفهان
پرجم ایران
يکشنبه، 1 بهمن 1396

ضوابط حمل و نقل مسافر

وارد کردن کد ملی معتبر مسافر الزامی است.
ارائه کارت شناسایی در هنگام خرید بلیط و هم چنین انصراف از سفر الزامی است.
در هنگام خرید شماره تلفن و ایمیل معتبر وارد نمایید.
در هنگام خرید لطفا به مشخصات بلیط (مبدا ، مقصد و تاریخ و ساعت) توجه فرمایید
حضور مسافرین محترم حداقل نیم ساعت قبل از حرکت در محل شرکت الزامی است.
حمل توشه در داخل اتوبوس ممنوع است. حفظ اثاثیه دستی در داخل اتوبوس به عهده شخص مسافر است.
مقدار بار معاف از کرایه 20 کیلو گرم (ساک و چمدان) می باشد و مازاد بر آن 2.5 درصد نرخ بلیط اخذ می گردد.
با اعلام انصراف از سفر تا یک ساعت مانده به زمان حرکت با ارائه بلیط به صندوق 90% مبلغ را پس بگیرید و
در صورت انصراف کمتر از یک ساعت مانده به حرکت اتوبوس مبلغ 50% از کل کرایه مسترد میگردد.
بستن کمربند ایمنی الزامی است.
حفظ شئونات اسلامی الزامی است.
لطفا مندرجات بلیط را کنترل نمایید.