افتخارات شرکت مسافربری ایران پیما

ایران پیما، قلب تپنده حمل و نقل مسافری نصف جهان

ایران پیما

تقدیر نامه از وزیر محترم راه و ترابری

تقدیر نامه از رییس محترم مجلس شورای اسلامی

تقدیر نامه از استاندار محترم استان اصفهان

تقدیر نامه از وزیر محترم تعاون
افتخار کسب گواهینامه ایزو 9001