باغ گل ها

باغ گلهای اصفهان در کنار زاینده رود و تقریبا در قلب اصفهان قرار دارد. باغ با حصار فلزی از پارک های کناری جدا شده است و از قسمت های گوناگون تشکیل شده است که در هر قسمت گیاهان متناسب با آن کشت شده است. قسمت های این باغ عبارتند از : باغ صخره ای : این قسمت با مساحتی معادل 2500 متر مربع مشتمل بر 250 گونه گیاهی است. پس از ورود به باغ سمت راست در کنار ورودی آن قرار دارد. آبشار باغ : این قسمت در کنار باغ صخره ای قرار گرفته و آب آن به برکه کنار باغ سرازیر می شود. برکه : آبریز آبشار به این برکه می ریزد. این برکه مساحتی معادل 3500 مترمربع دارد و در آن انواع گیاهان آبزی پرورش می یابد. محوطه مخصوص کودکان : در این محل با استفاده از گیاه مورد پرچین هایی به شکل مارپیچ ایجاد شده است که برای بازی کودکان مناسب می باشد. محوطه مرکزی باغ : این قسمت به صورت یک چهارضلعی بزرگ وسط باغ قرار گرفته که متناسب با فصول مختلف در آن انواع گلها با چیدمانی زیبا کشت می شود. در این باغ زیبا قسمتهایی دیگری شامل : باغ رز؛ گلخانه؛ باغ گیاهان دارویی؛ مجموعه گونه های زنبق و .. نیز وجود دارد.

 باغ گل ها