خرید بلیط اتوبوس

توسط وب کیوسک ایران پیما به راحتی می توانید بلیط اتوبوس خود را خرید کنید.

چاپ بلیط

شما می توانید با وارد کردن شناسۀ بلیط، بلیط خود را از دستگاه دریافت نمایید.

خرید بلیط توسط وب کیوسک
 خرید بلیط توسط وب کیوسک